22 08 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha

Olimpiady Międzynarodowe

Zakwalifikowanie się do olimpiady międzynarodowej to zjawisko rzadkie i  sukces tym cenniejszy, że wymagana jest nie tylko znakomita wiedza z danej dziedziny, ale także doskonała znajomość języka obcego. 

W historii naszej szkoły taki sukces osiągnęli uczniowie kilkakrotnie.

więcej >>>

Laureaci i Finaliści Olimpiad Przedmiotowych

Rok: Wybrany przedmiot:
Rok Nazwisko Imię Klasa Olimpiada Opiekun  
2018 Mikoś Adam III A Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Marcin Skobrtal laureat
2018 Grelewicz Zuzanna III B Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Marcin Skobrtal laureatka
2018 Kwiecień Konrad III D Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Marcin Skobrtal finalista
2018 Mikoś Adam III A Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Marcin Skobrtal laureat
2018 Chort Wiktoria I E Ogólnopolska Olimpiada Wiedza o Żywności Małgorzata Janas, Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz finalistka
2018 Dziwak Agnieszka II C Olimpiada Teologii Katolickiej Bartosz Pietrzak finalistka
2018 Majerska Aleksandra II A Olimpiada Teologii Katolickiej Bartosz Pietrzak finalistka
2018 Wójcik Dawid III a gim Olimpiada Teologii Katolickiej Bartosz Pietrzak finalista
2018 Krupowicz Bartłomiej III D Olimpiada Historyczna Jarosław T. Brzeziński laureat
2018 Mikoś Adam III A Olimpiada Historyczna Urszula Cybulska finalista
2018 Majerska Aleksandra II A Olimpiada Medialna Mariola Wróbel, Dorota Wołodkiewicz finalistka
2018 Mitura Maja II D Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureatka
2018 Świętanowska Ewelina III D Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalistka
2018 Olesińska Katarzyna III D Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek laureatka
2018 Rzepecka Lidia II D Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2018 Rachwalski Krystian III E Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalista z wyróżnieniem
2018 Mikoś Adam III A Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Marcin Skobrtal laureat
2018 Kiczak Mateusz III A Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureat
2018 Łukasik Patrycja III A Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalistka
2018 Dybizbańska Wiktoria II C Olimpiada Ekologiczna Anna Jankowska finalistka
2018 Ludwig Kacper III C Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska laureat
2018 Andrasz Oliwia I E Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Janas, Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz finalistka
2018 Skorupska Kinga I C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Janas, Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz finalistka
2017 Kwiecień Konrad 2D Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Marcin Skobrtal finalista
2017 Sierżant Michał 1E Ogólnopolskiej Olimpiada Wiedzy o Żywności Małgorzata Janas, Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz laureat
2017 Mikoś Adam 2A Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Marcin Skobrtal laureat
2017 Grelewicz Zuzanna 2B Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Marcin Skobrtal laureatka
2017 Kwiecień Konrad 2D Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Marcin Skobrtal finalista
2017 Mikoś Adam 2A Olimiada Przedsiębiorczości finalista
2017 Augustyniak Karolina 3E VI Olimpiada Medialna Mariola Wróbel finalistka
2017 Krupowicz Bartłomiej 2D XI Olimpiada Mediewistyczna Jarosław T. Brzeziński laureat
2017 Kiczak Mateusz 2A XLIII Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2017 Świętanowska Ewelina 2D XV Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalistka
2017 Mitura Maja 1D XV Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalistka
2017 Ziółkowski Maciej 3A Olimpiada Wiedzy Technicznej Wojciech Magierski finalista
2017 Sierżant Michał 1E Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności M. Baniukiewicz, M. Janas, A. Jankowska finalista
2017 Gancarz Anna 3A Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2017 Łukasik Patrycja 2A Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek laureatka
2017 Szóstak Klaudia 3B Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalista
2017 Urbańska Alicja 3D Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2017 Ludwig Kacper 2C Olimpiada Wiedzy Teologicznej Bartosz Pietrzak finalista
2017 Strzyż Joanna 3C Olimpiada Wiedzy Teologicznej Bartosz Pietrzak finalistka
2017 Mikoś Adam 2A Olimpiada Wiedzy o III RP Marcin Skobrtal laureat
2017 Kwiecień Konrad 2D Olimpiada Wiedzy o III RP Marcin Skobrtal laureat
2016 Foryś Martyna 2E XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska finalistka
2016 Zięba Agnieszka 2E XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska finalistka
2016 Mikoś Adam 1A LVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Marcin Skobrtal finalista
2016 Zięba Agnieszka 2E XX Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska finalistka
2016 Ludwig Kacper 1C XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej Bartosz Pietrzak finalista
2016 Gajewski Jakub 3A XLII Olimpiada Historyczna Jarosław T. Brzeziński laureat
2016 Urbańska Alicja 2D XLVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Dorota Wołodkiewicz finalistka
2016 Grabowska Weronika 3C XL Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek laureatka
2016 Cabała Daria 2D XL Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2016 Łukasik Patrycja 1A XL Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2016 Gajewski Jakub 3A XL Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalista
2016 Wizerkaniuk Anna 3A XL Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka
2016 Mroczkowska Dominika 3D XIV Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalistka
2016 Anioł Amadeusz 3D X Olimpiada Mediewistyczna Urszula Cybulska laureat
2016 Gajewski Jakub 3A X Olimpiada Mediewistyczna Jarosław T. Brzeziński finalista
2016 Krupowicz Bartłomiej 1D X Olimpiada Mediewistyczna Jarosław T. Brzeziński finalista
2016 Popiel Justyna 3A VI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Dagmara Macków finalistka
2016 Ludwig Kacper 1C XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureat
2016 Buczel Mikołaj 3C XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Małgorzata Janas, Anna Jankowska finalista
2015 Gisder Katarzyna 3A LVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Marcin Skobrtal laureatka
2015 Budka Anna 2C XIX Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska, Małgorzata Janas laureatka
2015 Budka Anna 2C XVII Olimpiada Wiedzy o Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalistka
2015 Nitka Weronika 3A XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Dagmara Maćków finalistka
2015 Kramarczyk Małgorzata 2D II Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna Bogusława Oleksy finalistka
2015 Czapla Marcjanna 3A XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna- Historia Sztuki Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2015 Wizerkaniuk Anna 2A XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna- Historia Sztuki Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2015 Rybak Marika 3A XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna- Historia Sztuki Małgorzata Stączek finalistka
2015 Grabowska Weronika 2C XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna- Historia Sztuki Małgorzata Stączek finalistka
2015 Nitka Weronika 3A XLI Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureatka - 8 miejsce w Polsce
2015 Szyszka Paulina 2C XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Dagmara Maćków finalistka
2015 Buczel Mikołaj 2C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalista
2015 Mazur Hanna 1C XVII Olimpiada Wiedzy o Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalistka
2015 Nitka Weronika 3A Olimpiada Wiedzy Technicznej Wojciech Magierski finalistka
2015 Makowska Paulina 3C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalistka
2015 Wojtyna Dominik 3A XXV Olimpiada Teologii Katolickiej finalista
2015 Łazanowski Mateusz 2B IV Olimpiada Medialna p. Bogusława Oleksy laureat - 2. miejsce w Polsce
2014 Stachowiak Wojciech 2B XXXVIII Olimpiada Artystyczna – Historia Sztuki Małgorzata Stączek finalista
2014 Chmieliński Oskar 2B XXXVIII Olimpiada Artystyczna – Historia Sztuki Małgorzata Stączek finalista
2014 Rybak Marika 2A Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Mariola Wróbel finalistka
2014 Rybak Marika 2A I Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna Bogusława Oleksy laureatka I miejsca
2014 Nitka Weronika 2A XL Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalistka
2014 Matras Arkadiusz 3C Olimpiada Wiedzy o Żywności Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas finalista
2014 Marzol Eryk 2E Olimpiada Wiedzy o Żywności Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas finalista
2014 Makowska Paulina 2C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalistka
2014 Mitelsztet Patryk 2C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalista
2014 Burdka Katarzyna 1C Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Ochrona i Kształtowanie Środowiska Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas finalistka
2014 Chrząszcz Magdalena 3A-gim I Olimpiada Biologiczna dla Gimnazjum Anna Jankowska finalistka
2014 Kiczak Mateusz 2A-gim I Olimpiada Biologiczna dla Gimnazjum Anna Jankowska laureat
2014 Laskowski Piotr 3B-gim I Olimpiada Biologiczna dla Gimnazjum Małgorzata Janas finalista
2014 Łukasik Patrycja 2B-gim I Olimpiada Biologiczna dla Gimnazjum Małgorzata Janas finalistka
2014 Mosak Maciej 2A 3 Olimpiada Medialna Mariola Wróbel laureat
2014 Łazanowski Mateusz 1B 3 Olimpiada Medialna Bogusława Oleksy laureat
2014 Nitka Weronika 2A XII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Dagmara Maćków finalistka
2013 Woliński Jakub 3a XI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Dagmara Maćków laureat 7 miejsca
2013 Holewa Paweł 3a Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH Agnieszka Chojka-Szumilas laureat 3 stopnia
2013 Holewa Paweł 3a 62 Olimpiada Fizyczna Wojciech Magierski, Elżbieta Michno finalista (13 m w Polsce)
2013 Holewa Paweł 3a XI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Dagmara Maćków finalista
2013 Michalkiewicz Nicole 2a XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka
2013 Nitka Weronika 1a XXXIX Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalistka
2013 Nowak Bogusława 3a XXIII Teologii Katolockiej Paweł Dancewicz finalistka
2013 Małecki Marcin 3a III Olimpiada Logiczno-Matematyczna pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Agnieszka Chojka-Szumilas laureat 3 miejsca
2013 Różańska Weronika 3c XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalistka z wyróżnieniem
2013 Zając Hanna 3C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalistka
2013 Rudy Kamila 2C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalistka
2013 Wasąg Nikola 1C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalistka
2013 Matras Arkadiusz 2C Olimpiada Wiedzy o Żywności Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalista
2013 Wasąg Nikola 1C Olimpiada Wiedzy o Żywności Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalistka
2013 Mitelsztet Patryk 1C Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalista
2012 Łapiak Aleksandra 1C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureatka
2012 Tulińska Magdalena 1C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureatka
2012 Zeszut Katarzyna 3E Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka finalistka
2012 Król Marcin 2A Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Mariola Wróbel finalista
2012 Nowak Bogusława 2A Olimpiada Teologii Katolickiej ks. Paweł Dancewicz laureatka (7 miejsce w Polsce)
2012 Małecki Marcin 2A Olimpiada Teologii Katolickiej ks. Paweł Dancewicz finalista
2012 Holewa Paweł 2A XXXVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej Wojciech Magierski laureat 2 miejsca
2012 Łapkowski Michał 3A Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Beata Trzcińska laureat
2012 Łapkowski Michał 3A Olimpiada Wiedzy o Finansach Beata Trzcińska laureat
2012 Łapkowski Michał 3A Międzynarodowa Olimpiada Przedsiębiorczości Beata Trzcińska laureat III miejsca
2012 Różańska Weronika 2C XXVI Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek finalistka
2012 Cebulski Kamil 3C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Małgorzata Janas finalista
2012 Zając Hanna 2C Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Jankowska finalistka
2012 Cebulski Kamil 3C Olimpiada Chemiczna Małgorzata Baniukiewicz, Zenon Mielczarek finalista
2012 Słowik Oskar 3A Olimpiada Chemiczna Małgorzata Baniukiewicz, Zenon Mielczarek finalista
2012 Słowik Oskar 3A Olimpiada Fizyczna Elżbieta Michno, Jolanta Dróżdż, Wojciech Magierski finalista
2011 Łapkowski Michał 2A Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji Beata Trzcińska finalista
2011 Ciecieląg Michał 3A Olimpiada Matematyczna Agnieszka Chojka-Szumilas, Dagmara Maćków finalista
2011 Amrogowicz Joanna 2C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureatka - 1 miejsce w Polsce
2011 Wymysłowska Dagmara 2C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureatka - 2 miejsce w Polsce
2011 Lebiedzińska Aleksandra 3D Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka finalistka
2011 Dobrowolski Piotr 3B Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka laureat
2011 Zeszut Katarzyna 2E Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka finalistka
2011 Łapkowski Michał 2A Olimpiada Ekonomiczna Beata Trzcińska laureat V miejsca
2011 Łobaza Justyna 3A IX Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureatka - 4 miejsce w Polsce
2011 Furmaniak Aleksandra 3B IX Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalistka
2011 Majkowska Monika 2B Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek finalistka
2011 Jefmański Dominik 2B Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek finalista
2011 Dereń Magdalena 2B Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek finalistka
2010 Kulisz Kacper II B Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2010 Jaskólska Aleksandra III A Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureat - 7 miejsce w Polsce
2010 Łobaza Justyna II A Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureat - 5 miejsce w Polsce
2010 Maluha Mateusz III A Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureat - 6 miejsce w Polsce
2010 Szydłowska Ewelina II D Losy Polakow po 17 września 1939 roku Urszula Cybulska finalista
2010 Grabowski Łukasz III A Olimpiada Techniczna Wojciech Magierski finalista
2010 Zeszut Katarzyna I E Losy Polaków po 17 września 1939 roku Urszula Cybulska laureat
2010 Mikosza Maciej II C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas laureat
2010 Wymysłowska Dagmara I C Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas finalista
2010 Fertsch Anna II B Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Malgorzata Stączek laureat
2010 Kubicka Martyna III D Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek finalista
2010 Grabowski Łukasz III A Olimpiada chemiczna Małgorzata Baniukiewicz; Zenon Mielczarek finalista
2010 Jarczyński Paweł III D Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej - Szczecin Jarosław Brzeziński finalista
2010 Rysak Mateusz III A Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym Jarosław Brzeziński finalista
2010 Rzońca Sebastian III D Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym Jarosław Brzeziński finalista
2010 Jarczyński Paweł III D Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej - Pułtusk Jarosław Brzeziński finalista
2010 Warzecha Jacek III A Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2010 Warzecha Jacek III A Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz laureat - 7 miejsce w Polsce
2010 Warzecha Jacek IIIa Ogólnopolska Olimpiada Anna Wojtowicz laureat
2009 Sztor Paulina IIId Losy Polaków po 17 września 1939 roku Urszula Cybulska finalista
2009 Stramecki Filip IIc Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz laureat
2009 Stanik Małgorzata Ic Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalista
2009 Mikosza Maciej Ic Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzata Baniukiewicz finalista
2009 Żerebecki Bartosz Ic Olimpiada Chemiczna Małgorzata Baniukiewicz, Zenon Mielczarek finalista
2009 Dopytalska Klaudia IIIc Olimpiada Chemiczna Małgorzata Baniukiewicz, Zenon Mielczarek finalista
2009 Zaremba Jan IIIc Olimpiada Chemiczna Małgorzata Baniukiewicz, Zenon Mielczarek finalista
2009 Wichowska Justyna IIId Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka finalista
2009 Wołodkiewicz Bartosz IIId Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Urszula Cybulska, Robert Wróbel laureat 1 miejsce w Polsce
2009 Dziekan Martyna IIIe Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalista
2009 Kubicka Martyna Olimpiada Artystyczna Małgorzata Stączek finalista
2009 Śleboda Marta IIIc Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalista
2009 Kaźmierczak Paweł IIIc Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska, Małgorzata Janas finalista
2009 Szostak Kamila IIIc Olimpiada Ekologiczna Małgorzata Janas, Anna Jankowska
2009 Mika Adam IIId Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Urszula Cybulska laureat
2009 Gotfryd Karol IIIa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureat - 2 miejsce w Polsce
2009 Warzecha Jacek IIa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2009 Maluha Mateusz IIa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2009 Michalak Grzegorz IIIa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2009 Gotfryd Karol IIIa Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz laureat - 4 miejsce w Polsce
2009 Maluha Mateusz IIa Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz finalista
2009 Michalak Grzegorz IIIa Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz finalista
2009 Jaskółska Aleksandra IIa Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureat - 3 miejsce w Polsce
2009 Łobaza Justyna Ia Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2009 Wołodkiewicz Bartosz IIId Olimpiada Historyczna Jarosław Brzeziński, Urszula Cybulska laureat
2009 Gotfryd Karol 3a IV Środkowoeuropejska Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureat brązowy medal indywidualnie, srebrny medal drużynowo
2008 Bujak Agata IIa Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Anna Jankowska, Małgorzata Janas, Małgorzta Baniukiewicz finalista
2008 Stramecki Filip 1c Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukieiwcz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureat
2008 Leconte Daria IIc Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureat
2008 Szeles Rafał IIId Losy Polaków po 17 września 1939r Urszula Cybulska finalista
2008 Żerebecki Bartosz III GM Biologiczna Anna Jankowska, Małgorzata Janas laureat
2008 Ślęzak Jakub IIa Olimpiada Matematyczna Dagmara Maćków, Agnieszka Szumilas finalista
2008 Moszumańska Katrzyna III GM Olimpiada Teologii Katolickiej Jadwiga Jaskuła finalista
2008 Hołojda Konrad IIa Olimpiada Teologii Katolickiej Jadwiga Jaskuła finalista
2008 Hołojda Katarzyna IIIe Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka finalista
2008 Biełło Piotr IIId Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Urszula Cybulska laureat
2008 Naprawa Bartosz IIIe Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek finalista
2008 Gruszewska Ewa IId Olimpiada Filozoficzna Dorota Wołodkiewicz finalista
2008 Wołodkiewicz Bartosz IId Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej -Szczecin Urszula Cybulska laureat
2008 Mika Adam IId Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej -Pułtusk Urszula Cybulska finalista
2008 Wołodkiewicz Bartosz IId Olimpiada Historyczna Urszula Cybulska, Jarosław T. Brzeziński finalista
2008 Kopciuch Karol IIIe Olimpiada Historyczna Jarosław T. Brzeziński finalista
2008 Gotfryd Karol IIa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureat - 4 miejsce w Polsce
2008 Romaniszyn Maciej IIId Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2008 Grunwald Łukasz IIId Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2008 Gotfryd Karol IIa Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz laureat - 8 miejsce w Polsce
2007 Wróblewski Dawid Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2007 Szeles Rafał Losy Polaków po 17 września 1939 Urszula Cybulska finalista
2007 Grotowska Ewelina Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureat
2007 Tarasiewicz Joanna Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Małgorzata Janas, Anna Jankowska laureat
2007 Idzior Aleksandra Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska laureat
2007 Wołodkiewicz Bartosz Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Urszula Cybulska, Robert Wróbel laureat
2007 Wichowska Justyna Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Małgorzata Stączek laureat
2007 Kowalski Piotr Olimpiada Przedsiębiorczości Beata Trzcińska laureat
2007 Simkiewicz Marcin Olimpiada Przedsiębiorczości Beata Trzcińska finalista
2007 Ryżak Dorota Olimpiada Teologii Katolickiej Jadwiga Jaskuła laureat
2007 Moszumańska Katarzyna Olimpiada Teologii Katolickiej Jadwiga Jaskuła finalista
2007 Wołodkiewicz Bartosz Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - Pułtusk Urszula Cybulska laureat
2007 Małek Radosław Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - Pułtusk Jarosław Brzeziński finalista
2007 Mika Adam Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Urszula Cybulska laureat
2007 Małek Radosław Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - Szczecin Jarosław Brzeziński finalista
2006 Dzięcioł Alicja Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska laureat
2006 Zielińska Małgorzata Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska laureat
2006 Dopierała Ewa Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska finalista
2006 Leconte Daria Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz finalista
2006 Ślęzak Jakub Olimpiada Filozoficzna Dorota Wołodkiewicz finalista
2006 Drobiazgiewicz Marek Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2006 Bulejak Radosław Losy Polaków po 17 września 1939 roku Urszula Cybulska finalista
2006 Nowocień Michał Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Urszula Cybulska finalista
2006 Bartczak Natalia Olimpiada Języka Niemieckiego Zofia Wawrzyniak finalista
2006 Malinowska Klaudia Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka finalista
2006 Pietrzak Bartosz Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2006 Łobaza Bartosz Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2006 Matusik Szymon Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2006 Wołodkiewicz Bartosz Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Urszula Cybulska finalista
2006 Małek Radosław Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Jarosław Brzeziński finalista
2006 Małek Radosław Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Jarosław Brzeziński finalista
2005 Szot Wojciech Olimpiada Artystyczna Maria Wronka
2005 Winkler Amadeusz Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska finalista
2005 Wasąg Diana Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska laureat
2005 Wierzbicka Marzena Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska finalista
2005 Sowa Paweł Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2005 Drobiazgiewicz Marek Olimpiada Geograficzna` Anna Wojtowicz finalista
2005 Drobiazgiewicz Marek Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz laureat - 5 miejsce w Polsce
2005 Karolewska Dorota Losy Polaków po 17 września 1939 roku Jarosław Brzeziński laureat
2005 Szajdulina Swietlana Losy Polaków po 17 września 1939 roku Jarosław Brzeziński laureat
2005 Herbut Mateusz Olimpiada Matematyczna Krystyna Lewicka finalista
2005 Matusik Szymon Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2005 Łobaza Bartosz Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz laureat
2005 Pietrzak Bartosz Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Anna Wojtowicz finalista
2005 Puszyńska Jolanta Olimpiada Teologii Katolickiej Jadwiga Jaskuła finalista
2005 Sowa Paweł Olimpiada Teologii Katolickiej Jadwiga Jaskuła finalista
2005 Modzelewska Luiza Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Urszula Cybulska laureat
2005 Matusik Szymon Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Robert Wróbel finalista
2005 Romaniszyn Wojciech Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Robert Wróbel finalista
2005 Małek Maciek Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Urszula Cybulska laureat
2005 Małek Maciej Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Urszula Cybulska finalista
2005 Małek Radosław Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Jarosław Brzeziński finalista
2004 Szot Wojciech Olimpiada Artystyczna Maria Wronka finalista
2004 Gać Paweł Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska finalista
2004 Nahorecki Artur Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno laureat
2004 Kuczyńska Marta Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Małgorzata Baniukiewicz, Anna Jankowska laureat
2004 Sacharowski Sebastian Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Anna Jankowska, Małgorzata Baniukiewicz laureat
2004 Filip Michał Olimpiada Filozoficzna Dorota Wołodkiewicz finalista
2004 Sowa Paweł Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2004 Plebanek Stanisław Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2004 Plebanek Stanisław Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz finalista
2004 Matusik Szymon Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2004 Dżygała Anna Losy Polaków po 17 września 1939 roku Jarosław Brzeziński finalista
2004 Dubis Marta Losy Polaków po 17 września 1939 roku Jarosław Brzeziński finalista
2004 Zielonka Teresa Losy Polaków po 17 września 1939 roku Jarosław Brzeziński finalista
2004 Wierzbicka Kamila Losy Polaków po 17 września 1939 roku Jarosław Brzeziński finalista
2004 Bocheński Maciej Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Urszula Cybulska laureat
2004 Trembulak Łukasz Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Robert Wróbel finalista
2004 Grześkowiak Natalia Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Robert Wróbel finalista
2004 Małek Maciej Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Urszula Cybulska laureat
2003 Gać Paweł Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno finalista
2003 Juchniewicz Karol Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno laureat
2003 Żylina Julia Olimpiada Filozoficzna Maria Woźnicka laureat
2003 Walewska Joanna Olimpiada Filozoficzna Maria Woźnicka laureat
2003 Matusik Szymon Olimpiada Geograficzna Anetta Baranowska finalista
2003 Uroda Joanna Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureat - 3 miejsce w Polsce
2003 Trembulak Łukasz Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Robert Wróbel laureat
2003 Małek Maciej Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Urszula Cybulska finalista
2003 Uroda Joanna 4b I Środkowoeuropejska Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz laureatka - 2 miejsce
2002 Kryjak Michał Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Maria Wronka finalista
2002 Gać Paweł Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno finalista
2002 Juchniewicz Karol Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno finalista
2002 Kryjak Michał Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno finalista
2002 Walewska Joanna Olimpiada Filozoficzna Maria Woźnicka finalista
2002 Kamińska Sonia Olimpiada Filozoficzna Maria Woźnicka laureat
2002 Dziubek Adrian Olimpiada Fizyczna Przemysław Ekert finalista
2002 Hołub Adrian Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2002 Sadowski Łukasz Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2002 Ilczuk Anna Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2002 Kułak Krzysztof Olimpiada Języka Francuskiego Elżbieta Kowalska finalista
2002 Łepkowska Kamila Olimpiada Języka Niemieckiego Urszula Popęda finalista
2001 Data Mateusz Olimpiada Ekologiczna Anna Jankowska finalista
2001 Jankowska Monika Olimpiada Biologiczna Anna Jankowska finalista
2001 Czaja Joanna Olimpiada Filozoficzna Mariola Wróbel finalista
2001 Jankowska Monika Olimpiada Filozoficzna Mariola Wróbel laureat
2001 Salamońska Justyna Olimpiada Filozoficzna Dorota Wołodkiewicz laureat
2001 Kwiatkiewicz Dominika Olimpiada Filozoficzna Dorota Wołodkiewicz laureat
2001 Kucharska Ewa Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2001 Sadowski Łukasz Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2001 Hołub Adrian Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
2001 Łepkowska Kamila Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Urszula Cybulska laureat
2000 Stoksik Madalena Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno finalista
2000 Jankowska Monika Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Jankowska laureat
2000 Czaja Beata Olimpiada Filozoficzna Maria Woźnicka finalista
2000 Duraj Jakub Olimpiada Filozoficzna Dorota Wołodkiewicz finalista
2000 Majkowski Łukasz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Urszula Cybulska finalista
2000 Szyszlak Tomasz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Jarosław Brzeziński finalista
1999 Jankowska Monika Olimpiada Ekologiczna Anna Jankowska laureat
1999 Data Mateusz Olimpiada Ekologiczna Anna Jankowska finalista
1999 Stoksik Magdalena Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno laureat
1999 Krajewska Aleksandra Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno finalista
1998 Michałek Paweł Centralna Olimpiada Astronomiczna Stanisław Swół
1998 Stoksik Magdalena Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno laureat
1998 Stoksik Magdalena Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno
1998 Hodurek Paweł Olimpiada Geograficzna Alicja Sokół finalista
1998 Ziegler Kamil Olimpiada Geograficzna Anna Wojtowicz finalista
1997 Żuk Izabela Olimpiada Filozoficzna Władysława Galara
1997 Karpiński Zbigniew Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka
1996 Karpińska Marta Olimpiada Artystyczna - sekcja muzyki Maria Wronka laureat
1996 Janowiak Monika Olimpiada Artystyczna - sekcja muzyki Maria Wronka laureat
1995 Karpińska Marta Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki Maria Wronka
1995 Dziubak Joanna Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno laureat
1993 Jastrząb Przemysław Olimpiada Geograficzna Janina Hojden finalista
1993 Zibrow Marek Olimpiada Nautologiczna Anna Wojtowicz finalista
1991 Jakubanis Sylwia Olimpiada Ekologiczna Ewa Hejno
1991 Jakubanis Sylwia Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno
1991 Sernacka Ewa OLimpiada Filozoficzna Władysława Galara
1991 Haas Agnieszka Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Woźnicka
1990 Grześkowiak Monika Olimpiada Ekologiczna Ewa Hejno
1989 Orski Donat Olimpiada Wiedzy Filozoficznej Władysława Galara
1988 Iluk Artur Olimpiada Techniczna Kazimierz Fryszka
1987 Fudalej Piotr Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno
1987 Fudalej Piotr Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno laureat
1987 Polański Piotr Olimpiada Biologiczna Ewa Hejno
1987 Dąbrowski Wojciech Turniej Wiedzy Filozoficznej Władysława Galara
1985 Siemoniak Tomasz Turniej Wiedzy Filozoficznej Władysława Galara
1985 Stecki Piotr Olimpiada Techniczna Kazimierz Fryszka
1985 Siemoniak Tomasz Olimpiada Społeczno-Polityczna Władysława Galara
1985 Adamczyk Danuta Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Danuta Jakimowicz
1984 Wróblewicz Barbara Turniej Wiedzy Filozoficznej Maria Banik
1983 Rzeźnik Małgorzata Olimpiada Historyczna Władysława Galara
1983 Mucha Danuta Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Banik
1981 Barto Ryszard Olimpiada Historyczna Władysława Galara
1980 Fila Krzysztof Olimpiada Geograficzna Janina Hojden finalista
1980 Wysocka Ewa Olimpiada Języka Rosyjskiego Zofia Podkowa
1979 Switeńki Jerzy Olimpiada Historyczna Stanisław Czajka
1976 Bonio Lidia Olimpiada Biologiczna Zuzanna Niezgodzińska, Ewa Hejno laureat
1976 Kruk Barbara Olimpiada Języka Rosyjskiego Irena Kulman
1974 Rajca Andrzej Olimpiada Chemiczna Izabela Kluzek
1973 Pawłowicz Paweł Olimpiada Chemiczna Izabela Kluzek
1972 Pawłowicz Paweł Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna Izabela Kluzek
1967 Fink-Finowicki Krzysztof Olimpiada Fizyczna Stanisław Chrzanowski laureat
1967 Fink-Finowicki Krzysztof Olimpiada Fizyczna Stanisław Chrzanowski laureat
1966 Fink-Finowicki Jan Olimpiada Fizyczna Władysław Kędzierski
1965 Fink-Finowicki Jan Olimpiada Fizyczna Władysław Kędzierski laureat
1965 Dobrowolski Edward Olimpiada Fizyczna Władysław Kędzierski laureat
Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl