22 08 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha


Dolnośląski program policyjny ALFA
-
właściwe zachowania i postawy wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W ramach wdrażania na terenie wojwództwa dolnoslaskiego "Koncepcji działań prewencyjnych ukierunkwanych na aktywność profilaktyczną w zakresie działań antyterrorystycznych pn. ALFA" funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach spotkali sie z uczniami wałbrzyskich i bogszowskich szkół.
Prelekcja dotyczyła terroryzmu, który stanowi obecnie jednoz najwiekszych wyzwań w kontekscie zapewnienia bezpieczeństwa. Mimo, że nie ma aktualnie żadnych sygnałów świadczących o tego typu zagrożeniach w Polsce, to jednak należy kłaść duży nacisk na edukację w zakresie właściwych zachowań na wypadek takiego zagrożąnie.
Obecnie świadomość i wiedza dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w przypadku, gdyby stali sie oni uczestnikami zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Wramach programu ALFA policjanci cyklicznie spotykają się z uczniami szkół powiatu wałbrzyskiego.
Wtrakcie spotkań dzieci uzyskały wiedzę jak zachować się w sytuacji zagrożenia, kogo poinformować o zaistniałym niebezpieczeństwie oraz dowiedziały się, iż w przypadku działań interwencyjnych powinny podporządkować się służbom ratowniczym.
Takie spotkania odbywac się bedą cylkicznie we wszystkich przedszkolach oraz szkołach wszystkich szczebli. Programem objęto dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.
Zespół Komunikacji Społecznej
KMP w Wałbrzychu

Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl