21 08 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha

70-lecie II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu - 29 IX 2018

Wyjaśnienie dyrektora szkoły:

 W związku z licznymi monitami dawnych uczniów naszego liceum informuję,
że zgodnie z przepisami oświatowymi absolwentów szkoły przypisuje się rocznikom,
w których zadali egzamin końcowy (maturę). 
Nie jest więc możliwe, by wpisywać na listy macierzystych klas tych, którzy maturę zdawali w innym terminie.
Rozumiemy względy sentymentalne i związki z Waszymi klasami, ale zmiana zapisów, które istnieją, byłaby niezgodna ze stanem faktycznym i obyczajem szkolnym.

Pozdrawiam wszystkich absolwentów

dyrektor II LO
Robert Wróbel

Roczniki absolwentów II LO:

1950 1960 1980 1990 2000 2010
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012
1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013
1954 1964 1974 1984 1994 2004 2014
1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015
1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016
1957 1967 1977 1987 1997 2007 2017
1958 1968 1978 1988 1998 2008
1959 1969 1979 1989 1999 2009

 

Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl