19 07 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Działając na podstawie rozprzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010r. zmieniającego rozporzadzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 5.1a pkt 3 i § 5.2 pkt 1, pkt 2), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorzadu Uczniowskiego ustalam:

  • 31 października 2011r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 2, 4, 8, 10 maja 2012r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
<<< powrót
Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl