22 08 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Ważna informacja: na terenie Gminy Wałbrzych jest możliwość skorzystania
 z internatu!!!
(dodatkowe infromacje na stronie: http:zs4.walbrzych.pl/internat/)

Na formularzu wniosku rekrutacyjnego znajduje się pole do wypełnienia dot. internatu - czy kandydat zamierza skorzystać z oferty internatu JULIA w nadchodzacym roku szkolnym.

 

REGULAMIN – KRYTERIA
przyjęć kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja 
w Wałbrzychu
na rok szkolny 2018/2019
w formacie pdf - tutaj

załacznik nr 2 -  wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla potrzeb rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (wg Zarządzenia Nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018r. oraz wg zarządzenia nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.  - zawiera m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017r.

Harmonogram:

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa od 1 czerwca do 20 czerwca br. w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów odbywa się:
•    22 czerwca (piątek) do godz. 16.00,
•    25 czerwca (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00,
•    26 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00.

13 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwailifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

26 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Terminarz rekurtacji:

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl